Sustainability

Vattenvård

Vatten är en förutsättning för allt som lever och växer på vår planet och fyller även en viktig funktion inom tillverkningsprocessen för papper. Det här är några av de åtgärder som vi vidtar för att minska vår miljöpåverkan på vattendragen och den omgivande naturen.

På vårt miljöcentrum vid bruket i Munkedal visas olika metoder som minskar miljöeffekterna från processerna inom pappersproduktionen. Vi har lagt ned mycket arbete och utfört åtskilliga studier för att utveckla metoder för återanvändning och rening av processvattnet för att säkerställa hänsyn till miljön. Vi uppnår detta genom biologisk rening och utställningshallen i vårt miljöcentrum ligger bredvid de stora dammar som utgör reningsanläggningens sista steg. Att vi lyckas bevisas av att fiskar, kräftdjur (Daphnia) och grodor trivs väl i dammarna. Vattnet är faktiskt så rent att det går att dricka efter en enda filtrering.

Gullmarsfjorden. På Arctic Paper Munkedals vid Örekilsälven uppströms Gullmarsfjorden har flera projekt genomförts sedan 1960-talet för att minimera utsläppen i dessa känsliga vatten och därmed skydda laxen och annat liv. Våra åtgärder har fokuserat på att utveckla pappersproduktionsprocesserna i riktning mot lägre vattenförbrukning. Samtidigt har vi infört biokemiska reningsprocesser. Nu arbetar vi med siktet inställt på att skapa ett helt slutet vattensystem på bruket och att eliminera utsläppen i Örekilsälven och Gullmarsfjorden.

Floderna Oder och Warta. För miljöns skull har vi startat upp en gasdriven värme- och kraftanläggning vid vårt pappersbruk i Kostrzyn. Elenergin och processångan hämtades tidigare från en gammal kolbaserad anläggning. I dag är Kostrzyn-fabriken ett av fåtal företag i Polen som erhållit fullständiga certifikat för OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 och EMAS.
 
Grycksbo
Grycken och Tisken ligger uppströms Dalälven. Även dessa är små recipienter, så vår vattenanvändning och rening har haft högt fokus i många år.