Sustainability

Externa projekt

Vårt miljötänkande begränsas inte till de konkreta åtgärder som vi vidtar i våra tillverkningsanläggningar. Vi är också måna om att påverka opinionen i världen utanför. Ett inslag i vår långsiktiga miljöplan är att trygga miljöutvecklingen i såväl Sverige och Polen som internationellt. Vi deltar ofta i olika forskningsprojekt och är för närvarande engagerade i följande miljörelaterade, externa projekt:

Sven Lovén centrum för marina vetenskaper arbetar med oberoende forskning i saltvatten. Stationen är belägen i den vackra Gullmarsfjorden, den naturresurs där det renade processvattnet från vårt bruk i Munkedal släpps ut. Vårt engagemang i stationen började med ett sponsorskap 1996 och är lika starkt nu som tidigare. Forskningen på stationen är fortfarande helt oberoende.

Nordens Ark. Denna naturpark på Västkusten är specialiserad på att skydda utrotningshotade djur. Parken är belägen i närheten av Munkedal och vi tillhör Nordens Ark-projektets sponsorer. Som en symbol för vårt bidrag har vi utsetts till "fadder till lodjuret".

Warta nationalpark. Vårt pappersbruk i Kostrzyn är beläget i det vackra landskapet vid floden Warta som rinner fram alldeles i närheten av floden Oder. Uppströms från bruket finns en nationalpark med unika fågelkolonier. Genom ett sponsoravtal hjälper Arctic Paper Kostrzyn aktivt till med att skydda hemvisten för utrotningshotade fågelarter.