Miljö

Miljömål

Det absoluta målet för vårt miljöarbete är att våra industriella processer ska ha minsta möjliga inverkan på miljön. Vår strategi är att genom ett aktivt miljöledningssystem ligga steget före myndighetskrav och kontinuerligt tillse ständig förbättring.

För att uppnå detta vidtar vi en rad konkreta åtgärder på exempelvis följande områden:

Energibesparing. Vi arbetar löpande med att analysera metoder som sänker energiförbrukningen i våra processer. I dag ligger vår genomsnittliga förbrukning i alla våra bruk inom eller under de nivåer som föreskrivs i EU- direktivet för bästa tillgängliga teknik, BAT (Best Available Technique)*.

Återanvändning av vatten. Vi minimerar vår vattenförbrukning genom att återföra det mesta av vattnet. Vattenförbrukning inom hela koncernen under 10 liter per kg papper. Vid bruket i Munkedal är vattenförbrukningen en av de lägsta inom pappersindustrin.

Utsläpp till vatten. Att skydda livet i Örekilsälven och Gullmarsfjorden är självklart för oss på Arctic Paper. Våra utsläpp till vatten är nu bland de allra lägsta i branschen. På Arctic Paper Kostrzyn har vi även system för effektiv rening av vårt processvatten.

Certifierad massa. Våra bruk är FSC® och PEFC™ certifierade och alla standardprodukter av Amber, Arctic, G och Munken är tillgängliga som FSC och PEFC certifierade. Vi använder massa från certifierade (tex. FSC och PEFC) och kontrollerade skogar till vår produktion av papper. Våra bruk arbetar kontinuerligt med att öka leveranserna av FSC och PEFC pappersmassa men tillgången är begränsad.

Avfallsprodukter. I processerna på Arctic Paper Munkedals separerar vi biosediment som helt uppfyller kriterierna för användning inom jordbruket och skapar därmed förutsättning för kretslopp.

Återvinning. I möjligaste mån hushåller vi med material och energi. För det avfall som ändå uppkommer på våra pappersbruk har vi utvecklat system för hantering genom källsortering och material- eller energiåtervinning.

Minskade utsläpp i luften. Inköpt elektricitet, egen vattenkraft och LNG (Liquefied Natural Gas) är de huvudsakliga energikällorna i Arctic Paper Munkedals. I Munkedal bidrar våra egna vattendrivna turbiner till energiproduktionen. I Kostrzyn används en gasdriven värme- och kraftanläggning som ersatt den gamla kolbaserade anläggningen. Arctic Papers Grycksbos huvudsakliga energikälla är biobränsle sedan 2009.

* Bästa möjliga teknik - EU BAT-BREF IPPC-direktiv

I våra senaste EMAS-rapporter kan du läsa om aktuella miljömål och handlingsplaner.