Hållbarhet

Certifieringar

Vi vill att våra kunder ska få nytta av vårt stora miljöengagemang. Vi stöttar och arbetar med flera certifieringssystem som garanterar miljöhänsyn och ständig förbättring och samtidigt synliggör vårt miljöarbete för våra kunder och andra intressenter.

Här följer en kort beskrivning av de viktigaste certifieringarna:

ISO 14001 är en internationell standard som beskriver de krav som ställs på en certifierad verksamhets miljöarbete. Exempelvis krävs strukturerad återkoppling av miljöprestanda genom mål och handlingsprogram och återkommande intern- och extern granskning med ständig förbättring som utgångspunkt. Standarden revideras regelbundet och nuvarande kravdokument är ISO 14001:2015. Certifiering utförs av oberoende myndighetsgodkända certifieringsorgan. Våra tre pappersbruk använder systemet.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är en frivillig EU-förordning/miljöledningstandard som beskriver de krav som ställs på en EMAS-registrerad verksamhet. EMAS ställer samtliga krav som ISO 14001 ställer, samt ytterligare krav på t.ex. upprättande av regelbundna miljöredovisningar. Registrering sker av godkänd kontrollant hos miljöstyrningsrådet. Förordningen revideras regelbundet och nuvarande förordning är (EG) nr 1221/2009.

Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Grycksbo och Arctic Paper Munkedals upprättar årligen EMAS-miljöredovisning, där man utförligt kan följa verksamheternas miljöprestanda.

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) är ett europeiskt certifieringssystem som används av vårt pappersbruk i Kostrzyn.

ISO 9001 är en internationell standard som beskriver de krav som ställs på en certifierad verksamhets kvalitetssäkringsarbete. Kraven säkerställer en systematisk och dokumenterad produktionsprocess med syftet att minimera kvalitetsfel och optimera tillförlitligheten. Certifiering utförs av oberoende myndighetsgodkända certifieringsorgan. Arctic Paper Kostrzyn och Arctic Paper Grycksbo är certifierade enligt nuvarande standard ISO 9001:2015.

Paper Profile är en informationsservice som gör det enkelt för kunderna att jämföra olika produkter. Det är i princip en produktdeklaration som stöds av ledande massa- och papperstillverkare. Deklarationen används för individuella produkter och ger viktig information om centrala miljöparametrar och tillverkningsföretaget.

FSC® & PEFC™-certifierad massa. Arctic Paper använder massa från certifierade och kontrollerade skogar till vår produktion av papper. Våra bruk arbetar kontinuerligt med att öka leveranserna av FSC och PEFC pappersmassa men tillgången är begränsad.

FSC® (Forest Stewardship Council) bildades 1993 på initiativ av skogsbruket, näringsidkare och företrädare för miljö- och mänskliga rättighets-organisationer. FSC främjar en ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfull hantering av världens skogar.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) bildades 1999 och är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering. Målet är att främja uthålligt skogsbruk med balans mellan de tre aspekterna; skogsproduktion, miljövård och sociala intressen.