Vår historia

hållbarhet

På en plats där munkar en gång fiskade lax, där Örekilsälven flyter samman med Gullmarsfjorden, grundades 1871 det företag som idag är känt som Arctic Paper Munkedals AB. Örekilsälven och Gullmarsfjorden ligger i ett av de vackraste naturområdena på den svenska västkusten.

Det dröjde länge innan man märkte vilken inverkan industrin hade på denna naturresurs med sitt rika djurliv. Men så småningom blev vattnet mindre klart och fisken mera sällsynt.

Under 1960-talet blev det uppenbart att utsläpp från pappersproduktionen var ett hot mot miljön. Denna kraftfulla varning var inledningen på vårt långvariga engagemang. Arctic Papers pappersbruk var bland de första att vidta åtgärder för att förhindra att pappersproduktionen skulle påverka naturen.

1966 upphörde vi att producera vår egen massa vid Arctic Paper Munkedals. När vi under årens lopp fick nya insikter använde vi vår kunskap och vår erfarenhet till att utveckla processer för att minska oönskade miljöeffekter.

Med tiden hittade vi sätt att minska vår vatten- och energianvändning. Under 1980-talet införde vi biologiska processer för att rena vårt processvatten.

Under samma period förvärvade vår koncern pappersbruket Kostrzyn, i närheten av floderna Warta och Oder i Polen. Sedan dess har miljöarbetet i Kostrzyn fortsatt och man ligger nu i framkant på det här området. Hösten 2006 öppnades ett nytt gasdrivet värme- och kraftverk, som ersätter det gamla kolkraftverket.

Många av de insatser vår koncerns genomfört har handlat om att hantera rening och återanvändning av vårt processvatten i syfte att minimera den negativa miljöpåverkan. Reningsprocessen kan exempelvis studeras vid vårt miljöcenter i Munkedals. Utställningshallen ligger bredvid de stora dammar som utgör det sista steget i reningsprocessen. Hit bjuder vi in kunder, skolgrupper och andra som vill lära sig mer om miljöarbetet. 2008 genomfördes uppgradering och utveckling av vattenreningsanläggningen vid pappersbruket i Polen.

 Arctic Paper Munkedals är idag ett av världens mest miljövänliga pappersbruk. Förutom låg vattenförbrukning kan pappersbruket uppvisa utsläppssiffror som tillhör de lägsta i branschen. Vår process är idag så självförsörjande att endast tre till fyra liter vatten används för att producera ett kilo papper. Andra jämförbara produktionsenheter förbrukar 10–15 liter vatten*. Mindre vatten för processen innebär effektivare användning av energi och råmaterial. Vi har kontinuerligt förbättrat vår resurshantering och minskat våra utsläpp.

Tack vare de åtgärder som vidtagits har fjorden på många punkter återgått till sitt tidigare tillstånd. Gullmarsfjorden är nu en plats med mycket fisk och frisk luft.

Munkedal Skog & Event, med huvudkontor i Munkedal, cirka 100 km norr om Göteborg, ingår i samma koncern som Arctic Paper. På våra marker och i våra skogar har vi utvecklat tre unika mötesplatser. Tanken är att göra det möjligt för Arctic Papers kunder och andra företag att uppleva landskapet kring Vågsäter, Harkerud och Munkedals Herrgård. Vi kan erbjuda dig en minnesvärd konferens eller kick-off. Läs mer om Munkedal Skog & Event.

* Bästa möjliga teknik - EU BAT-BREF IPPC-direktivet