Arctic Paper Kostrzyn

Historia

Massafabriken i Kostrzyn byggdes av den tyska koncernen Phrix på 1930-talet och låg då i Tyskland. Framställningen av rayonblekt massa påbörjades 1938. Produktionen detta år var sju tusen ton och antalet anställda ca. 300 personer. Den efterföljande utbyggnaden och moderniseringen av anläggningen resulterade i att produktionskapaciteten kunde höjas till 20 000 ton cellulosa 1941. När andra världskriget bröt ut upphörde emellertid produktionen vid fabriken. Stora delar av anläggningen kom även att förstöras i kriget. Massafabriken avvecklades 1945.

Anläggningen byggdes dock upp igen på 1950-talet. Den första produktionslinjen i Kostrzyńskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze togs i bruk den 19 december 1958. Denna följdes av ytterligare en produktionslinje året efter. På 1960-talet byggdes fabriken ut. I samband med detta byggdes ett toppmordernt pappersbruk med en anläggning för massablekning. Den första pappersmaskinen med en årskapacitet på 38 000 ton togs i drift 1968. Samma år påbörjades tillverkningen av obestruket träfritt papper.

Ytterligare en pappersmaskin med en årskapacitet på 40 000 ton oblekt papper togs i bruk ett år senare. Den kvantitativa och kvalitativa produktionsökningen bidrog till utvecklingen av pappersbearbetning och till att sortimentet breddades. ´

De tyngsta omstruktureringarna i företaget ägde rum under 90-talet som en följd av politiska förändringar i Polen och i samband med övergången från planekonomi till marknadsekonomi.
Det svåra ekonomiska läget i kombination med en föråldrad maskinpark tvingade företaget att ansöka om hjälp med finansering för investeringar och modernisering. 1990 omvandlades då helstatliga Kostrzyńskie Zaklady Papiernicze (KP SA) till ett majoritetsägt statligt företag.

Den 7 oktober 1993 sålde den polske privatiseringsministern 80% av aktierna i KP SA till den svenska papperskoncernen TREBRUK AB (nytt namn Arctic Paper). Resterande 20 procent av aktierna delades ut till personalen. Statskontoret var inte längre fabrikens ägare.

TREBRUK AB:s (nytt namn Arctic Paper) förvärv av Zakłady Papiernicze var det första steget i en långsiktig investeringsplan med syfte att förbättra det föråldrade pappersbruket och förvandla det till en modern, kostnadseffektiv och miljövänlig anläggning som producerar papper av hög kvalitet.

Massafabriken stängdes 1994. Samtidigt uppgraderades pappersbearbetningsdelen och en ny vattenfiltreringsanläggning togs i bruk. Produktionskapaciteten förstärktes efter moderniseringen av pappersmaskinerna, och i synnerhet ombyggnationen av den andra pappersmaskinen 1995.

Företagets tekniska och teknologiska modernisering genomfördes parallellt med omstruktureringen. Arctic Papers mål var och är att tillverka papper av hög kvalitet, inte att bearbeta det. Därför bildades 17 separata bolag på fabriksområdet.

På Arctic Paper Kostrzyn SA säger man att "det enda som är konstant är permanenta ändringar ". Tack vare denna strategi har företaget förbättrat kvaliteten på sina produkter och tjänster och uppfyller därför kraven från sina mest krävande kunder.

Efter sammanslagningen av Arctic Paper-koncernen 2003 bytte bolaget namn från Kostrzyn Paper SA till Arctic Paper Kostrzyn S.A.