Arctic Paper Kostrzyn

Miljö

Arctic Paper Kostrzyn S.A. är vackert belägen vid floden Warta, i omedelbar närhet av floden Oder. Uppströms från fabriken finns det en nationalpark med ett unikt fågelliv. Via ett sponsringsavtal deltar Arctic Paper Kostrzyn S.A. aktivt i bevarandet av miljön för utrotningshotade fåglar.

Ett av de viktigaste miljömålen är att minska vattenförbrukningen i tillverkningsprocessen. Vi har redan gjort betydande framsteg på området i form av en fyrfaldig minskning av vattenförbrukningen.

Vi är ständigt på jakt efter förbättringar som stärker vårt miljöarbete och ökar våra medarbetares ekologiska medvetenhet. Det tydligaste beviset för vårt miljötänkande är den rena luften och vattnet runt anläggningen.

Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM)
Arctic Paper Kostrzyn har tilldelats FSC-certifikat för alla standardprodukter som går under namnet Amber.
 
Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)
Arctic Paper Kostrzyn har tilldelats PEFC-certifikat för alla standardprodukter som går under namnet Amber.

ISO 14001 & EMAS
Arctic Paper väljer hållbara lösningar. För att vi värnar miljön. Arctic Paper Kostrzyn är också följaktligen ISO 14001-certifierat och rapporterar sitt miljöarbete i enlighet med EMAS-standarder.

ISO 9001
För att säkerställa alla delar av produktionsprocessen och en hög kvalitet är fabriken även certifierad enligt kvalitetssäkringsstandarden ISO 9001.

OHSAS 18001
Arctic Paper Kostrzyn är certifierat enligt OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Management Systems).

Paper Profile
Arctic Paper stöder aktivt Paper Profile. Det är en frivillig miljödeklaration som är utvecklad och stöds av ledande massa- och papperstillverkare.