Arctic Paper Grycksbo

Miljö

Vi lever och verkar i en vacker del av Sverige. De väldiga skogarna, glittrande sjöarna och det rika djurlivet i Dalarna är ständiga påminnelser om det ansvar vi har för miljön. Vi har ett hållbarhetsfokus i alla delar av vår verksamhet, från valet av förnybara råvaror och miljövänliga tillverkningsprocesser till ansvarsfull energianvändning och transportsystem.

FSC® (Forest Stewardship Council)
Alla standardprodukter för G samt de Arctic-produkter som är tillverkade av Arctic Paper Grycksbo är FSC®-certifierade.

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
Alla standardprodukter för G samt de Arctic-produkter som är tillverkade av Arctic Paper Grycksbo är PEFC™-certifierade.

EMAS & ISO 14001
Arctic Paper väljer hållbara lösningar för att vi värnar miljön. Arctic Paper Grycksbo är också följaktligen ISO 14001-certifierat och rapporterar sitt miljöarbete i enlighet med EMAS-standarder.

ISO 9001
För att säkerställa alla delar av produktionsprocessen och en hög kvalitet är fabriken även certifierad enligt kvalitetssäkringsstandarden ISO 9001.

Paper Profile
Arctic Paper stöder aktivt Paper Profile. Det är en frivillig miljödeklaration som är utvecklad och stöds av ledande massa- och papperstillverkare.

Miljöpolicy
Vår övergripande policy omfattar kvalitet, miljö, energi, arbetsmiljö samt spårbarhet av fiberråvara.

Detta är vår miljöpolicy
Vi hushåller med resurser och minskar vår förbrukning av energi och vatten. Miljöhänsyn ska alltid beaktas vid inköp, energianvändning och transporter. Vid förändringar i anläggningsutrustning ska vi hitta de mest energieffektiva lösningarna. Vi ska aktivt arbeta för att förebygga miljöföroreningar och ha beredskap för en eventuell miljöolycka. Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete. Vi ska uppfylla de krav som ställs på våra certifierade system inom miljö- och energiledning, EMAS-registrering samt spårbarhet enligt såväl FSC® som PEFC™.

Som ett led i våra ansträngningar att driva verksamheten på ett hållbart sätt erbjuder vi våra kunder certifierade produkter. Tack vare våra Chain of Custody-certifieringar kan vi garantera att våra råvaror kommer från hållbart förvaltade källor som är certifierade enligt FSC® eller PEFC™.