Amber

ett idealiskt obestruket huspapper

Amber är ett vitt, obestruket grafiskt papper med utmärkta tryckegenskaper som utvecklats speciellt för både traditionella och moderna trycktekniker. Papperets vithet och andra egenskaper gör de skriftliga budskapen tydliga. Text och bild återges på bästa sätt. Eftersom papperet finns i en mängd olika ytvikter kan det användas för många olika produkter som exempelvis broschyrer, böcker, kataloger och direktreklam. Alla Amber standardprodukter finns tillgängliga som FSC® och PEFC™ certifierade.